Forside    Om os    Jobs    Publikationer    Kontakt     Oversigt

Forside

 

El-installationer

 

Automatik

 

SCADA & MES

 
       
  + Om os

+Produkter & Service

- SKS

+ Vejledning

+ SKS Procedure

SikkerhedsKvalitetsStyring (SKS)

SKS-systemet har til formål at sikre, at elsikkerheden opretholdes, såvel ved den færdige installation som under udførelsen af installationsarbejdet. Dette kan betyde, at der kan være forhold hos den enkelte virksomhed, som medfører, at vejledningens tekst ikke er fyldestgørende. I disse tilfælde vil det alene være SKS-kravene, som de er beskrevet i Sikkerhedsstyrelsens ”Retningslinjer vedrørende sikkerhedskvalitetsstyringssystem” kapitel 3, som vil blive lagt til grund for en vurdering af PBL Tekniks ApS SKS-system.

PBL Teknik har udarbejde et SKS-system, der opfylder de krav, der er defineret som SKS-krav. Kravet forpligter PBL Tekniks ledelse til at udarbejde, indføre og vedligeholde et dokumenteret SKS-system i henhold til de angivne SKS-krav, samt at aktiviteterne udføres i henhold til systemet.

Ved udarbejdelsen af systemet skal PBL Teknik tage aktivt stilling til alle krav. Afhængig af virksomhedsformen, organisationen, antallet af autoriserede, opgavetyper med videre kan kravene til dokumentationens omfang dog variere.

Ved ændringer i organisationen, nye opgavetyper og etablering af nye afdelinger, skal PBL Tekniks ledelse vurdere, om systemet fortsat afspejler PBL Tekniks aktuelle situation. Endvidere skal PBL Teknik være opmærksom på afklaring af ansvarsforhold, når flere autoriserede arbejder på samme anlæg.

SKS-Systemet udarbejdet efter en virksomhedstype 1.2, hvor samtlige medarbejdere refererer direkte til PBL Tekniks ApS direktør Peder Bloch-Larsen. 

Text Box: Peder Bloch-Larsen

Virksomhedstype 1.2:

  

 

   
   
   
   

PBL Teknik ApS - Skovvej 23 - 8660 Skanderborg - Find os - Tlf. 89 413 913 - Fax 89 413 914
Email: info@pblteknik.dk - Åbningstider: Man - torsdag: 7.30 - 16.00 - Fredag: 7.30 - 15.00 - Om hjemmesiden